Subaru Gia Định khai trương tại quận 12 kèm ưu đãi khủng T8

Subaru Gia Định chính thức khai trương vào ngày 19 tháng 6 năm 2020. Đây là…